(+30) 6937279676

πιστοποιητικο ενεργειακης αποδοσης

Η ενεργειακή ταυτότητα του κτιρίου σας.

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης είναι ένα αναγνωρισμένο από το ΥΠΕΚΑ έγγραφο που εκδίδεται από Ενεργειακό Επιθεωρητή (ο οποίος έχει ενταθεί σε ειδικό Μητρώο) και στο οποίο αποτυπώνεται η ενεργειακή απόδοση του κτιρίου.

Το γραφείο μας διαθέτει τη σχετική άδεια να εκδίδει τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης με υπευθυνότητα και προσοχή σύμφωνα με τις ανάγκες του κτιρίου σας.