(+30) 6937279676

εξοικονομω κατοικον II

Ηλεκτρονικά οι αιτήσεις χωρίς υποχρεωτικό δανεισμό η επιδότηση

Τον Οκτώβριο αναμένεται η προκήρυξη του νέου προγράμματος «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον ΙΙ», που αναμένεται από χιλιάδες ιδιοκτήτες και επαγγελματίες του χώρου της οικοδομής. Θα διατεθούν περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ και θα ωφεληθούν 40.000 νοικοκυριά.

Τα κτίρια στην Ελλάδα ευθύνονται περίπου για το 36% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης ενώ, κατά την περίοδο 2000–2005, αύξησαν την ενεργειακή τους κατανάλωση κατά περίπου 24%, μία από τις μεγαλύτερες αυξήσεις στην Ευρώπη. Επομένως προγράμματα όπως το «Εξοικονομώ ΙΙ» κρίνονται απολύτως απαραίτητα.

Οι προϋποθέσεις ένταξης στο «Εξοικονομώ ΙΙ»

Επιλέξιμη κατοικία είναι η μονοκατοικία, η πολυκατοικία ως σύνολο κτηρίου και το μεμονωμένο διαμέρισμα που ικανοποιεί τα ακόλουθα κριτήρια:

-Χρησιμοποιείται ως κατοικία, φέρει οικοδομική άδεια, έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της «Δ» και δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.

Ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός – Μορφή και ποσοστά ενίσχυσης – Δαπάνες

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός ανά αίτηση τελικού αποδέκτη/ τελικού Ωφελούμενου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 250 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο κατοικίας με μέγιστο τις 25.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων). Επιπλέον, καλύπτεται από το Πρόγραμμα, υπό την προϋπόθεση υπαγωγής της αίτησης σε αυτό και επίτευξης του ελάχιστου ενεργειακού στόχου του Προγράμματος:

α. το κόστος, που απαιτείται για τη διενέργεια των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων.

β. η αμοιβή του συμβούλου έργου.

Στις δαπάνες για ενεργειακή αναβάθμιση περιλαμβάνονται η αντικατάσταση κουφωμάτων και συστημάτων σκίασης, η τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτηρίου, η αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και η αναβάθμιση του συστήματος παροχής ζεστού νερού χρήσης.

Ο τελικός επιλέξιμος προϋπολογισμός καθορίζεται βάσει των προσκομισθέντων παραστατικών δαπανών και δεν μπορεί να υπερβαίνει τον επιλέξιμο προϋπολογισμό της απόφασης υπαγωγής καθώς και τα ανώτατα όρια επιλέξιμων δαπανών ανά κατηγορία δαπάνης του προγράμματος.

Η αίτηση θα υποβάλλεται σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα δημιουργήσει το υπουργείο Περιβάλλοντος

Το γραφείο μας αναλαμβάνει οικονομικά και υπεύθυνα την εκτίμηση των αναγκών του κτιρίου σας, τη μελέτη και την εφαρμογή των βελτιώσεων.

Με στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση της κατασκευής και τη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος δημιουργούμε μαζί σας λύσεις βιώσιμες και λειτουργικές.